Perchè Settevolte? 

Il numero sette è un numero sacro in tante culture così come anche nel mondo delle fiabe. Rappresenta la conoscenza, la scoperta, la ricerca mistica; la completezza, la verità, la perfezione e la divinità – promettente come passaporto per un viaggio tra mondi, vero? Sette sono i giorni della settimana, i colori dell’arcobaleno, i chakra, le note musicali, le aperture sulla testa, le stelle più brillanti dei Pleiadi (chiamate anche le sette sorelle) e sette sono i nani di Biancaneve e le teste del drago. “Settevolte” viene dal mondo delle fiabe popolari ungheresi dove l’eroe, una volta superata una prova particolarmente difficile, diventa sette volte più bello di prima – proprio come chiunque dopo un viaggio fiabesco!


Perchè l'albero?

Anche l’albero ha una simbologia vasta e antica, basta pensare all’albero del mondo o in altre culture l’albero della vita che attraversando il mondo degli uomini lega il mondo (o addirittura i mondi) di sotto e il mondo (mondi) di sopra. Nella tradizione ungherese si racconta che le fiabe cadono da un albero che tocca il cielo, appunto dall’albero delle fiabe per eccellenza – quindi questa tradizione posiziona l’origine delle fiabe fra le stelle, facendole arrivare da sopra, dal cielo.


Miért Settevolte?

A Settevolte magyarul azt jelenti, hétszer (valójában: sette volte, itt csak teret kapott az elnevezésben a költői szabadság; mintha  magyarul úgy neveznénk ezt az oldalt, hogy Hétszerszebb). A hetes szám sok kultúrában szent, ahogyan a mesék világában is az. Tudást, felfedezést, misztikus keresést jelképez; továbbá teljességet, igazságot, tökéletességet és az istenit - ígéretes útlevél a világok közötti utazáshoz, ugye? Hét a hét napja, a szivárvány színei, a csakrák, a zenei hangok, a fej nyílásai, a Pleiádok legfényesebb csillagai (más néven a hét nővér), heten vannak Hófehérke törpéi és hét feje van a sárkánynak . A "Settevolte" a magyar népmesék világából származik, ahol a hős, ha egy különösen nehéz próbát kiáll, hétszerte szebb lesz, mint azelőtt - mint mindenki egy mesebeli utazást követően.


Miért a fa?

A fának is kiterjedt, ősi szimbolikája van, gondoljunk csak a világfára vagy az életfára, amely az emberek világán keresztül köti össze az alsó világot (vagy világokat) a felső világgal (világokkal). A magyar hagyomány úgy tartja, hogy a mesék az égig érő mesefáról hullanak alá - tehát ez a hagyomány a tündérmesék eredetét a csillagok között helyezi el.

Why Settevolte?

The number seven is sacred in many cultures as well as in the world of fairy tales. It represents knowledge, discovery, mystical research; completeness, truth, perfection and divinity - promising as a passport for a journey between worlds, right? Seven are the days of the week, the colors of the rainbow, the chakras, the musical notes, the openings on the head, the brightest stars of the Pleiades (also called the seven sisters) and seven are the dwarfs of Snow White and the heads of the dragon . "Settevolte" comes from the world of Hungarian folk tales where the hero, once he passes a particularly difficult trial, becomes seven times more beautiful than before - just like anyone after a fairy tale trip!


Why the tree?

The tree has a vast and ancient symbolism too, just think of the world tree or in other cultures the tree of life that through the world of men binds the lower world (or even the worlds) and the upper world (worlds). In the Hungarian tradition it is said that fairy tales fall from a tree that touches the sky, precisely from the fairy tale tree - therefore this tradition positions the origin of fairy tales among the stars, making them come from above, from the sky.


Mi occupo di fiabe dal 2012. L'amore per loro è iniziato qualche decennio prima.


I have been working with fairy tales since 2012. The Iove started a few decades before that.


2012 óta foglalkozom a mesékkel. Szeretni pár évtizeddel korábban kezdtem őket.


CONTATTAMI:

4320 Nagykálló, Simonyi 18., Ungheria

FOLLOW US

Copyright © All Rights Reserved